Acest site foloseste cookie-uri. Daca navigati pe acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.

contact@humanitysteam.ro
Dar daca Dumnezeu nu este o superfiinta umanoida?
26 Feb
Publicat în Perspective

Dar daca Dumnezeu nu este o superfiinta umanoida?

Sunt încântat să pot utiliza acest spaţiu de pe Internet, ca lăcaş în care ne putem alătura, pentru a porni şi înfierbânta o cercetare, la nivel mondial, asupra unora dintre cele mai revoluţionare idei teologice care au ieşit la lumină, de o perioadă îndelungată de timp.

Ideile pentru care intenţionez să valorific acest spaţiu virtual, în viitorul apropiat, sunt cele care se regăsesc în MESAJUL LUI DUMNEZEU CĂTRE LUME: M-aţi înţeles complet greşit. Cred că această nouă carte (publicată cu numai patru luni în urmă, de Rainbow Ridge Books) asează în faţa speciei noastre, câteva dintre cele mai importante întrebări „Dar dacă”, ce ar putea fi contemplate de societatea contemporană.

Întrebările sunt importante, deoarece ne invită să chibzuim la unele dintre cele mai auto-vătămătoare idei referitoare la Dumnezeu, pe care le-a adoptat specia noastră. De exemplu … o atare învăţătură despre Divin — poate cel mai frecvent reflectată în doctrinele multor religii — Îl descrie pe Dumnezeu ca pe o fiinţă supraumană de gen masculin, cu trăsături şi înclinaţii omeneşti (mânie, iubire, emitere de judecăţi etc.); dar, totodată, cu înţelepciune, putere şi abilităţi cu mult peste putinţele omeneşti, ori chiar mai presus de înţelegerea omenească.

În unele tradiţii spirituale ancestrale, premergătoare religiilor organizate, Divinul era portretizat ca zeitate feminină. Şi, cu toate că această portretizare s-a transmis, de-a lungul veacurilor, fiind pusă în lumină şi considerată autentică, chiar şi în zilele noastre, în cadrul anumitor mişcări spirituale, versiunea unei Zeităţi masculine, prezentată, în linii generale, în paragraful de mai sus, a fost predominantă.

Acum se iveşte Marele Dar dacă . . .

Dar dacă Dumnezeu nu este nici bărbat, nici femeie — şi nici pe departe, vreo Suprafiinţă umanoidă?

S-ar produce vreo schimbare? Ar conta? În tabloul general al lucrurilor, ar avea vreun impact semnificativ asupra experienţei noastre planetare?

Da. În primul rând, ar nărui fundamentele unei poveşti preponderente în întreaga lume — şi anume, povestea supremaţiei masculine.

Nu este nicio coincidenţă faptul că majoritatea religiilor dominante încă sunt conduse de către bărbaţi. Nu e nicio coincidenţă faptul că una dintre cele mai răspândite religii ale lumii şi una în plină ascensiune, la nivel mondial, încă nu accepta femei în rândul sacerdoţiului, în 2014. Nu este nicio coincidenţă faptul că — în pofida unor abateri minore, în această privinţă — bărbaţii încă dirijează, într-o mare măsură, lumea corporatistă şi financiară. Nu e nicio coincidenţă faptul că, până în ziua de azi, bărbaţii continuă să domine scena politică mondială.

Nu este nicio coincidenţă faptul că, inclusiv în medicină, ştiinţe şi academii, bărbaţii continuă să fie mult mai numeroşi decât femeile, în poziţiile de maximă influenţă, impact şi autoritate. Şi nu e nicio coincidenţă faptul că, chiar şi în cazul în care femeile se ridică la nivelul bărbaţilor, în unele dintre instituţiile din cadrul societăţii actuale, ele primesc, mult prea des, până şi la ora actuală, remuneraţii mai mici decât echivalenţii lor masculini, deşi îndeplinesc aceleaşi activităţi.

Dacă am crede că Dumnezeu nu este bărbat, întreaga noastră concepţie despre putere, tărie şi glorie ar fi revizuită, considerându-le atât trăsături feminine, cât şi trăsături masculine, deopotrivă. Reprezentările noastre asupra lui Dumnezeu nu ar consta exclusiv într-un bărbat cu părul alb şi unduitor, cu barba albă şi unduitoare, într-un veşmânt cu ample falduri albe. Imaginează-ţi o biblie ilustrată, conţinând imaginea unei Dumnezeiţe! Oare ce efect ar produce asta, asupra copiilor noştri?

Dar dacă am crede că Dumnezeu nu este nici măcar o persoană? Dar dacă am abandona ideea de Dumnezeu ca fiind bărbat sau femeie? Dar dacă am accepta ca adevăr, ideea că Dumnezeu nu e nicidecum versiunea extinsă a fiinţelor umane; şi nici vreo “persoană”, în orice sens al cuvântului? Ar schimba asta lucrurile, în expresia spiritualităţii, la nivel global, precum şi în experienţa noastră religioasă, de zi cu zi?

Cu siguranţă. Ar modifica interacţiunile Tată/Copil, ale majorităţii fiinţelor umane care cred în Dumnezeu. Ar influenţa, în mod profund, înţelegerea adevăratei noastre relaţii cu divinitatea.

Ar transforma întreaga noastră concepţie cu privire la modul de a obţine ceea ce ne dorim, de la Dumnezeu (în cazul în care chiar am mai crede că un asemenea lucru ar fi acceptabil şi posibil); de asemenea, ar revoluţiona întregul nostru mod de a gândi, cu privire la ceea ce, dacă chiar e cazul, Dumnezeu îşi doreşte sau are nevoie, pretinde sau porunceşte, solicită sau cere. Şi asta ar schimba, dintr-o lovitură, atât de multe comportamente umane, încât specia noastră nu s-ar mai recunoaşte pe ea însăşi, decât cu mare dificultate.

Pe scurt, am deveni o specie diferită, nu numai în ceea ce priveşte conduita, dar şi obiectivele şi scopurile, concepţiile asupra “succesului”, modurile de “a ne ruga” şi a interacţiona cu Dumnezeu, precum şi opiniile noastre referitoare la locul şi modul în care ne încadrăm în tabloul general al lucrurilor.

Căutarea ar începe apoi, de la capăt, în rândul unui număr uriaş de oameni (spre deosebire de infima minoritate care au iniţiat deja acest proces) cu scopul de a ni-L redefini pe Dumnezeu şi de a revizui întreaga noastră abordare a interacţiunilor cu Divinitatea.

Tocmai faptul că acest fel de revizuire radicală, a unei părţi cruciale a experienţei noastre umane pare atât de copleşitor, este, probabil, motivul pentru care cei mai mulţi dintre noi evită de-a binelea această căutare şi rămân “fixaţi, blocaţi”, mereu, pe aceleaşi căi învechite, cu privire la înţelegerea noastră a Zeităţii supreme.

Oricare ar fi motivul, este îndoielnic că ne facem nouă înşine, vreun bine, dacă stăruim în aceleaşi idei despre Dumnezeu, ce datează de milenii.

Iar acum apare MESAJUL LUI DUMNEZEU CĂTRE LUMEA NOASTRĂ

Dumnezeu ne tot spune, chiar de la începuturi; şi devine tot mai limpede, pe zi ce trece, că Povestea Culturală Veche a omenirii, cu privire la Dumnezeu, ca fiind o entitate supraumană de gen masculin, este, pur şi simplu, incorectă.

Acum este în regulă dacă îndepărtăm această învăţătură străveche, din povestea noastră actuală şi dacă încetăm să ne-o mai istorisim, atât nouă înşine, cât şi copiilor noştri.

În mod evident (sau, poate, nu atât de evident, pentru unii) Dumnezeu nu este un Uriaş din Ceruri ori o Făptură Măreaţă din Rai, care şade pe tron şi supraveghează, din înalturi, isprăvile de zi cu zi, ale omenirii, aprobându-le pe unele şi dezaprobându-le pe altele; care aude nenumărate rugăciuni, încuviinţându-le pe unele şi respingându-le pe altele; care judecă nenumărate suflete, după clipa morţii, gratificându-le pe unele şi osândindu-le pe altele.

Dumnezeu nu este nici bărbat, nici femeie, cu o înfăţişare anume; cu trăsăturile şi pornirile fiinţelor umane, dar şi cu trăsături, puteri şi abilităţi supranaturale. O asemenea idee despre Dumnezeu este simplistă, până la extrem.

Şi atunci, ce anume este Dumnezeu? Unii spun că e cu neputinţă de ştiut. Nu e adevărat. Dumnezeu poate fi cunoscut şi Dumnezeu poate fi trăit ca experienţă. Dumnezeu comunică în mod direct cu noi, după cum au demonstrat întemeietorii religiilor noastre; iar noi putem comunica în mod direct cu Dumnezeu — după cum declară orice religie care crede în puterea rugăciunii.

Dumnezeu poate fi cunoscut şi Dumnezeu poate fi trăit ca experienţă.

În acest caz, iată ceea ce Dumnezeu i-a comunicat şi continuă să-i comunice omenirii, referitor la divinitate: Dumnezeu este o Esenţă Esenţială, care impregnează toate cele ce sunt; este Sursa Primă, de o nemăsurată inteligenţă; şi, de asemenea, Forţa Primă, a creaţiei nemărginite.

Dumnezeu este, deopotrivă, Creatorul şi toate Cele Create; e o Energie Pură, ce are impact asupra Sieşi. Este Cauza Dintâi. Este Fiecare Efect. E sălaşul întregii înţelepciuni; izvorul nesecat al oricărei vreri; sursa primară a oricărei puteri; şi originea oricărei realităţi.

Este, într-un cuvânt, Iubire.

Înţelepciunea Sa este deplină, vrerea Sa e împlinită, puterea Sa e vădită, iar realitatea Sa e, pe de-a-ntregul, cu măreţie şi în mod glorios manifestată, transpusă în fapt, prin trăirea, experienţa şi expresia Iubirii.

Oare această Esenţă Esenţială pe care o numim „Dumnezeu” are o personalitate?

Da.

Măreţia lui Dumnezeu şi magnificenţa lui Dumnezeu rezidă în lipsa de formă a lui Dumnezeu. Totuşi, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu e o “personalitate” căreia să I ne putem ruga şi cu care să putem interacţiona. Înseamnă, de fapt, exact contrariul.

Însăşi lipsa fundamentală de formă a lui Dumnezeu este cea care Îi permite lui Dumnezeu, în orice clipă, să îşi poată asuma şi să poată apărea sub orice chip şi formă, cu putinţă, care împlinesc scopurile Iubirii, ale Dragostei.

Astfel, Dumnezeu poate înveşmânta energia unei figuri paterne; a dezmierdării materne; a loialităţii prieteneşti; a curajului unui făcător de pace; a forţei unui supravieţuitor; a răbdării unui învăţător; a camaraderiei unui compatriot; a apropierii sufleteşti a unei fiinţe iubite şi a statorniciei unei fiinţe dragi.

Aşadar, după cum constatăm, faptul că Dumnezeu nu este, în mod fundamental, o fiinţă umană impozantă, cu o aură de măreţie, nu înseamnă că nu mai avem cui să ne rugăm, pe lângă cine să facem demersuri, sau cu cine să stabilim o relaţie personală. Chiar dimpotrivă. Dumnezeu poate fi totul şi toate, pentru toţi oamenii; iar dacă ne dorim un Dumnezeu personal, căruia să I ne putem ruga; un Dumnezeu asemenea unui părinte, căruia să Îi cerem sfatul; ori un Dumnezeu puternic, pe lângă care să facem demersuri, atunci Dumnezeu este în măsură şi voieşte să împlinească toate aceste roluri, pentru noi.

Dumnezeu este totul şi toate, pentru toţi oamenii, pentru că Dumnezeu este totul şi toate, în toţi oamenii.

Cred că Dumnezeu este Viaţa însăşi.

Neale Donald Walsch - Scrisoare deschisă către lumea noastră

Sursa :  http://www.theglobalconversation.com/blog/?p=8666

{widget:social-share-button}

Copiii, educatia si Dumnezeu
26 Feb
Publicat în Despre copii

Copiii, educatia si Dumnezeu

‘Care va fi impactul Noii Spiritualitati asupra copiilor?’
Le va reda darul propriei lor imaginatii.
Dumnezeul de maine nu ii va mai speria pe copii insemnandu-i direct in Suflet cu ‘teama de Dumnezeu’.
Ii va invata pe copii ca frica si vinovatia sunt singurii dusmani ai oamenilor, ca de fapt nu exista decat Iubire – si ca Dumnezeu nu ii va pedepsi niciodata.
Dumnezeul de maine ii va invata pe copii sa nu le fie niciodata teama de esec, pentru ca esecul nu exista in Imparatia Lui Dumnezeu. Exista doar efortul, iar efortul este tot ce conteaza, singurul lucru important, pentru ca orice efort duce la un rezultat care poarta Viata insasi inainte – iar Viata tanjeste sa mearga inainte.
Dumnezeul de maine ii va invata pe copii ca nu exista lipsuri, ci ca este destul din toate. Ca exista destul din toate lucrurile de care oamenii cred ca au nevoie ca sa supravietuiasca si  a fie fericiti, astfel incat ei, copiii, nu vor trebui sa se chinuiasca tot timpul sa fie cei mai buni, sau cei mai rapizi, sau cei mai destepti – si nu trebuie sa intre in competitii nemiloase , sa-i nedreptateasca pe altii si sa-i dea la o parte, pentru a se situa printre ‘ invingatori’ si pentru a nu ajunge unul dintre ‘perdantii’ in Viata.
Dumnezeul de maine ii va invata pe copii ca nu exista perdanti ci persoane care au ratacit drumul. Iar Dumnezeul de maine ii va invatat pe copii ca nimeni nu se va rataci pentru totdeauna , ci ca, intr-o buna zi , isi vor gasi cu totii drumul catre casa, catre Iubire, catre inima Lui Dumnezeu – si ca nu trebuie neaparat sa rada de cei care s-au ratacit, sa-i judece sau sa-i condamne, ci sa le intinda o mana de ajutor si sa le arate calea catre casa.
Dumnezeul de maine ii va invata pe copii ca sunt Una cu Dumnezeu, ca in viata lor zilnica pot actiona asa cum ar actiona Dumnezeu  si ca pot fi asa cum ar fi insusi Dumnezeu.
Dumnezeul de maine le va da parintilor instrumentele cu care sa-i invete aceste lucruri.
‘Si scolile? Cum vor fi afectate scolile de faptul ca-L adoptam pe Dumnezeul de maine? Vor fi influentate?’
Oh,da. Nimic din ce este in viata nu va ramane neafectat de faptul ca omenirea il va adopta pe Dumnezeul de maine, iar educatia va fi printre primele pe lista.
Educatia este o unealta importanta care poate fi folosita pentru a transforma omenirea.  Cele mai multe dintre scoli se concentreaza pe memorarea mecanica a datelor , vechi. Invatatorii care se vor ivi din Noua Spiritualitate vor intelege ca a le cere copiilor sa memorizeze date inseamna a le cere sa re-creeze trecutul, dar daca sunt indemnati sa cerceteze concepte si idei cum ar fi corectitudinea, toleranta, egalitatea, cinstea inseamna sa-i indemni sa creeze un nou viitor, pentru ca ei ar putea sa aiba idei diferite de ale voastre . Invatamantul va incepe sa atraga spiritualitatea in toate domeniile de studiu, asa incat copiii sa fie constienti  ca nu exista nici o ruptura intre cele mai fundamentale si  sacre credinte ale unui om si comportarea sa cotidiana – si ca acelasi lucru e valabil pentru intreaga societate.
Totul in experienta copiilor va fi contextualizat ca experienta spiritual  esentiala. Intr-un astfel de context, elevii  vor invata sa foloseasca instrumentele spiritual  pentru a rezolva problemele vietii , si pentru a face fata provocarilor acesteia. Ma intreb daca educatorii vor recunoaste ca mare parte din aceste probleme si provocari pe care vor trebui sa le infrunte copii din ziua de azi nu vor avea legatura cu geometria, cu geografia, cu biologia sau cu istoria – ci vor fi legate de corectitudine, de toleranta, egalitate si cinste.
Daca telul vostru este sa va transformati specia dintr-o societate primitiva de fiinte, dintre care majoritatea sunt egoiste si violente, intr-o civilizatie avansata de fiinte, din care majoritatea sunt pline de grija, altruism si iubire, atunci cea mai mare parte a omenirii va trebui reeducata. Primul pas in acest scop va fi eliminarea pedepsei din educatie.  In zilele Noii Spiritualitati, constrangerea si pedeapsa nu vor face parte din procesul educational. Asta nu il face pe copil sa fie mai bun. Il invata doar ca violenta fizica este modul in care rezolva problemele oamenii care detin controlul. Ii transmite copilului exact modelul de comportament pe care ii ceri copilului sa nu-l aiba.
‘Si ce o sa faca profesorii cu copiii neascultatori?’
Nu exista Gresit sau Corect – iata ceva ce copii vostri ar face bine sa invete, pentru ca, atunci cand vor creste mari si vor conduce lumea, sa nu perpetueze paradigm Corect/Gresit. Nu exista Gresit sau Corect – exista numai ce functioneaza si ce nu functioneaza, in accord cu ceea ce incerci sa faci. Nu este in regula sa critici sau sa pedepsesti un copil, atunci cand incerci sa-l faci sa-si schimbe comportamentul – ca sa nu mai vorbim de situatia in care incerci sa-l faci sa-si dezvolte o imagine de sine pozitiva. Retine , nu vrei ca el sa inceteze, pur si simplu, sa se comporte astfel, ci sa-si modifice comportamentul. Este o diferenta .
Pedeapsa – sau amenintarea cu pedeapsa – poate functiona o data, atunci cand incerci sa faci pe cineva sa inceteze sa aiba un anumit comportament – dar comportamentul va aparea din nou, intr-un viitor apropiat, pentru ca pedeapsa duce doar la incetarea manifestarii comportamentului, dar nu face nimic pentru a-l schimba.
Exista multe moduri eficiente de a interactiona cu un copil care nu isi recreaza experienta despre care stii ca i-ar fi cea mai benefica. Critica si pedeapsa nu se numara printre ele. Exista alternative sanatoase, de exemplu sa-i arati copilului cum poate fi util, sa-i arati cum sa se indrepte, sa-l lasi sa experimenteze consecintele firesti ale propriului comportament..
Multi oameni cred ca pedeapsa e o metoda eficienta pentru comportamentele nepotrivite – si multi oameni cred ca Dumnezeu ii pedepseste pe oameni pentru ca nu asculta de legile Lui, si ca asta le da oamenilor autoritatea morala si responsabilitatea de a face acelasi lucru cu ceilalti.
Toate aceste lucruri sunt neadevarate, insa specia voastra crede multe lucruri despre Dumnezeu si despre Viata – lucruri care sunt neadevarate si care duc la imposibilitatea de a trai in comun in pace si armonie.
In zilele Noii Spiritualitati, educatia se va concentra pe Creatie. Educatie pentru creatie, asa se va numi.
Educatia pentru Creatie nu va fi diferita doar ca abordare. Ea va fi diferita si prin ceea ce se va preda. Unul dintre primele mesaje ale Noii Spiritualitati este ca va creati propria realitate; in Educatia pentru Creatie se va petrece mult timp pentru deschiderea copiilor catre abilitatile lor naturale, inclusiv abilitatile lor psihic-intuitive si abilitatile lor de manifestare. Copiii mici vor fi incurajati sa intre in contact cu ‘al saselea simt’ pe care il au si sa-si antreneze , sa-si foloseasca si sa-si largeasca puterea psihic –intuitiva. Copiii vor avea libertatea sa vada ce se afla dincolo de cele 5 procente din creier pe care il folosim acum, sa exploreze restul de 95% - veti fi socati si uimiti de ce pot sa faca, de ce pot sa stie s i de ce experiente pot sa traiasca.
Scoala le va arata tinerilor Cine Sunt cu Adevarat. Ii va invata sa se deschida catre Creatorul Launtric. Ii va ajuta sa se vada pe ei insisi si sa creada in ei insisi ca Sursa Experientei lor de viata si ca Autoritate asupra propriei lor vieti. Ii va readuce la intelepciunea lor launtrica si ii va incuraja sa-si  modeleze propriul lor adevar launtric. Le va arata si cum anume sa faca asta. Scoala de maine va ajuta copilul sa-si largeasca mintea, nu sa o ingradeasca; ii va elibera mintea , nu o va tine prizoniera.  Iar cel mai important lucru este ca  scoala de maine va face legatura intre mintea  si sufletul copilului, intre trupul si mintea sa – scoala il va invata sa le traiasca pe cele trei ca pe un tot.
Educatia pentru Creatie se va ocupa de trairea tuturor lucrurilor ca pe un Tot Unic – si de resimtirea propriului Eu, a propriului Sine, drept Creator.
In zilele Noii Spiritualitati, prioritatea educatiei nu va mai fi raspandirea si comunicarea de date si fapte, ci cresterea gradului de sensibilitate, de constienta, de intelegere, de compasiune, de acceptare, de slavire si de pretuire a splendorii si miracolului Vietii. Educatia nu va fi legata de crearea unei scoli, ci de crearea unui mediu de invatare. Scolile de moda veche vor fi inlocuite de ‘comunitati de invatare’. Copiii vor pune intrebari si vor sugera cai de exprimare si de explorare care ii vor lasa pe cei mai mari cu respiratia taiata. Sinergia acestor interactiuni va modela specificul educatiei din zilele Noii Spiritualitati: o intalnire magica, mistica, a Vietii cu Viata.
Educatia pentru Creatie se va concentra in jurul urmatoarelor mesaje principale , pe care Noua Spiritualitate le va aduce copiilor:
1.    Esti Una cu toti si cu toate cate sunt in Univers – inclusiv cu Dumnezeu. Toate lucrurile sunt parti ale Unui Sistem Viu.
2.    Pentru ca esti  Una cu Dumnezeu, ai puterea de a crea orice vrei sa experimentezi in viata.
3.    Modul in care creezi este construit de ceea ce gandesti, spui si faci.
4.    Este imposibil sa faci vreo greseala in procesul de creatie, iar esecul este o iluzie. Tot ce creezi este perfect asa cum este – inclusiv tu.
5.    Atunci cand creezi, iti implinesti scopul vietii, pentru ca , prin creatie, cresti si evoluezi – si pentru asta existati pe Pamant, tu si toate fiintele vii.
6.    Viata insasi este cel mai mare invatator al tau si cuprinde in ea consecinte inerente, dar niciodata pedepse. Pedeapsa nu face parte din Planul Lui dumnezeu si nu are loc in Imparatia Lui Dumnezeu. Invatatura a fost intotdeauna menita sa fie usoara – ea este de fapt un proces de reamintire a tot ce Sufletul tau a cunoscut dintotdeauna. Genul acesta de ‘invatare’ va fi plin de Bucurie, pentru ca vei folosi experienta pe care o ai acum pentru a-ti aminti cat poti de mult despre Viata. Atunci iti vei aminti ce anume trebuie sa-ti amintesti exact, atunci cand trebuie sa-ti amintesti acel lucru pentru a face Viata sa functioneze in viitor.
7.    Incearca sa nu faci niciodata nici un rau nici unei persoane, nici unui loc sau lucru, ci doar sa-i ajuti pe ceilalti si sa-i iubesti cum poti mai bine, mai ales atunci cand au facut o greseala sau o nedreptate. Daca poti face asta, iti vei crea un prieten din fiecare om pe care il intalnesti – si cand vei avea nevoie de un prieten, acesta nu-ti va lipsi niciodata.
8.    Exista suficient pentru fiecare. E nevoie de foarte putin ca sa fii fericit – si cel mai rapid mod de a crea fericirea pentru tine este sa creezi fericirea pentru altul.
9.    Cel mai bun prieten iti este Viata Insasi, pentru ca ea nu are sfarsit. Cand iti inchei partea ta de viata pe care o petreci pe Pamant, nu va exista nici ‘o zi a judecatii’, nu va exista condamnare si pedeapsa ci pur si simplu vei avea ocazia sa-ti revezi toate gandurile, cuvintele si actiunile vietii tale si sa decizi daca, pornind in alte aventuri, vei dori sa faci alte alegeri cand te vei fi confrunta cu circumstante similare. Alegerea este procesul prin care evoluezi si, in final, traiesti experienta a Cine Esti cu Adevarat.

Sursa: “Dumnezeul de maine  – cea mai mare provocare spirituala a noastra’, Neale Donald Walsch, Editura For You

Sursa foto: Pixabay

{widget:social-share-button}

Cei 5 pasi catre Pace
22 Iul

Cei 5 pasi catre Pace

“ A venit timpul sa aratati mai mult curaj decat a solicitat vreodata orice razboi, decat a cerut vreodata orice nenorocire, decat a necesitat vreodata orice suferinta. A venit timpul sa va confruntati cu voi insiva, la nivel de credinta. Motivul pentru care va fi nevoie de atat de mult curaj, este ca aceste credinte ale voastre formeaza baza a cine credeti voi ca sunteti.

Trebuie sa va provocati pe voi insiva.

Trebuie sa provocati societatea voastra.

Trebuie sa provocati lumea voastra.

Trebuie sa intrebati in mod colectiv: Asta suntem noi? Este asta cine alegem noi sa fim? Este acesta singurul mod in care putem trai? Este acesta singurul mod in care stim sa ne comportam? Este, oare, posibil, sa existe o alta cale?
Poate aceasta noua cale sa ne aduca mai aproape de ceea ce spunem, ca specie, ca vrem cu adevarat? Oare ne scapa ceva din vedere? Avem curajul sa examinam, in mod serios, ce-ar putea fi? Avem curajul sa acceptam raspunsul pe care explorarea noastra il descopera?

Acum e nevoie de o actiune de grup. Nu puteti face asta singuri si nici  vreun lider carismatic sau vreun invatatot spiritual nu poate produce un miracol. Timpul guru-lui singuratic , care vine si schimba lumea, s-a sfarsit.  A venit timpul Constiintei si actiunii colective, pentru a schimba realitatea colectiva.
Asa trebuie sa fie acum, intrucat realitatea voastra prezenta a fost creata in mod colectiv. Acum este momentul ca voi sa o re-creati din nou, la nivel colectiv.

Nu urmati maestri individuali, ci stapaniti constiinta colectiva in mod individual. Apoi lucrati colectiv pentru a trezi colectivul numit Omenire. Acum lumea este pregatita si capabila sa treaca la actiuni de acest gen, deoarece comunicarea de grup este posibila azi , asa asa cum nu a mai fost niciodata inainte. Intreaga lume e acum conectata. Ati intrat intr-o era a comunicarii usoare si instantanee la nivel global. Aveti instrumente pe care nu le-ati mai avut niciodata inainte. Internetul. Telefoanele celulare. Fax-urile. Inregistari video. CD-urile.
Folositi-le pentru a crea Noua Realitate pe care doriti sa o experiementati. Folositi-le pentru a crea Noul Om care doriti sa deveniti. Folositi-le pentru a construi Noua Spiritualitate pe care doriti sa o exprimati. Folositi-le in mod colectiv.

Trebuie sa decideti, aici si acum, in aceste zile si vremuri, nu intr-un viitor indepartat – daca lumea va fi modelata cu instrumente de distrugere, sau cu cele de re-creare; cu cuvinte de ura, sau cu cuvinte de speranta; cu acte de razboi, sau cu acte de pace; cu ganduri de frica sau cu ganduri de iubire.
Trebuie sa decideti daca veti fi distructivi, sau constructivi.

Puteti acum sa va re-creati din nou, in cea mai grandioasa versiune a celei mai marete viziuni pe care ati avut-o vreodata despre cine sunteti voi – ca indivizi si ca specia numita Rasa Umana !

Cum?

Incepeti de la nivelul credintei.

Va spun ca principala cauza a problemelor omenesti este ceea ce credeti.

Sistemele voastre actuale de credinta au produs orori de necrezut, devastari de necrezut, distrugeri de necrezut, cruzime de necrezut, tristete si suferinta de necrezut, opresiune, manie, ura, conflict, razboi si ucideri de necrezut. Modul in care se comporta fiintele umane, lucrurile pe care fiintele umane si le fac unele altora, sunt de necrezut. Si totusi, multi oameni prefera sa accepte ceea ce e de necrezut, decat sa schimbe lucrurile pe care le fac, dar pentru prima data dupa mult timp, numarul acestora este in scadere.

Numarul oamenilor care vad ca vechile lor credinte nu mai functioneaza este in crestere. Numarul oamenilor dornici sa spuna “Trebuie sa existe si o alta cale “ este in crestere. Acest numar atinge rapid masa critica – si, ceea ce puteti face , este sa va aduceti aportul la obtinerea acestui lucru.

Masa critica poate fi realizata cu mai putin de 5% din intregul care se deplaseaza intr-o directie oarecare. Cu alte cuvinte, este nevoie doar de o piesa de domino, pentru a face ca restul pieselor sa cada.
Acum este necesar ca un numar mic de oameni, un procent mic , sa fie dispusi sa devina – in popoarele lor, in orasele lor, in localitatile lor, in satele lor, in cartierele lor, in bisericile, sinagogile, templele, moscheele, intrunirile cetatenesti si de partide politice, si chiar in casele lor – Prima Piesa de Domino.

Oamenii trebuie sa sustina ceea ce cred – dar, mai intai, sa fie dispusi sa priveasca la ceea ce cred, sa testeze ceea ce cred, in functie de rezultatele obtinute si sa schimbe cea ce cred, daca nevoia de schimbare va aparea in mod clar.

Cu alte cuvinte, sa faca Cei Cinci Pasi catre Pace:

1.    Recunoastem ca anumite credinte vechi despre Viata si Dumnezeu nu mai functioneaza.
2.    Recunoastem ca exista o intelegere noua despre Dumnezeu si despre Viata si aceasta intelegere ar putea schimba totul.
3.    Suntem dispusi sa ni se prezinte aceasta intelegere noua despre Dumnezeu si Viata, care poate aduce un mod nou de a trai pe aceasta planeta.
4.    Suntem dispusi sa exploram aceste noi intelegeri si daca simtim ca ele corespund cu Adevarul si cunoasterea noastra interioara, sa ne extindem sistemul de credinte pentru a le include.
5.    Suntem dispusi sa ne traim vietile ca o demonstratie a acestor noi credinte.
INTRUCAT CAUTAM SA CREAM ARMONIA IN LUMEA NOASTRA, NE ANGAJAM, IN MOD PUBLIC, SA URMAM CEI CINCI PASI CATRE PACE ! “

Sursa: “ O conversatie cu Dumnezeu: NOILE  REVELATII “, Neale Donald Walsch
Sursa foto: Pixabay

Cei Cinci Pasi catre Pace reprezinta crezul si misiunea miscarii spirituale Humanity's Team din toata lumea.{widget:social-share-button}

Fii TU schimbarea
22 Iun

Fii TU schimbarea

“Este destul pentru toti, daca ati inceta sa mai risipiti cu nechibzuinta totul, spre beneficiul celor putini si privilegiati. Folositi resursele planetei, dar nu va bateti joc de ele.

Vad sute de mii de oameni care izbucnesc in urale cand citesc aceste cuvinte.Vad milioane de oameni care accepta adevarurile simple de aici. Si vad cum pe planeta voastra creste in intensitate o noua forta care duce la schimbare.

Intregi sisteme de gandire care sunt inlaturate. Moduri de a va guverna care sunt abandonate. Politici economice care sunt revizuite. Adevaruri spirituale care sunt reexaminate. Sunteti un neam in curs de trezire.

V-ati dat voua insiva aceasta carte si tot materialul legat de “Conversatii cu Dumnezeu” pentru ca sa va puteti aminti, inca o data, cum era pe cand traiati ca fiinte foarte evoluate.

Voi sunteti agentul de schimbare. Fii modificarea. Fii schimbarea. Intruchipeaza constienta lui ‘Noi suntem cu totii Unul' si a lui 'Este destul pentru Toti'. Schimba-ti sinele, schimba-te pe tine insuti, schimba lumea.

Actioneaza incepand chiar de maine ca si cand am fi cu totii Unul.Vezi-i pe fiecare in parte ca fiind tu, dar care trece printr-un moment greu. Incearca. Apoi incepe prin a actiona ca si cand este destul pentru toti. Daca tu ai avea destui bani, destula dragoste, destul timp, ai actiona altfel decat pana acum? Ai imparti cu altii mai mult, mai liber, mai echitabil? ”

Sursa: "Conversatii cu Dumnezeu", vol 3, Neale Donald Walsch

Sursa foto: Pixabay {widget:social-share-button}

Articole pe categorii

Articole noi